QUY ĐỊNH CHUNG

Website thương mại điện tử www.onf.vn do Công ty TNHH iMarket Việt Nam phát triển với tên giao dịch là: www.onf.vn

 

Định nghĩa chung

Website thương mại điện tử www.onf.vn: là Website thương mại điện tử có thực hiện chức năng bán hàng của Công Ty.

 

Hàng hoá: là những hàng hoá được giao dịch trên Website thương mại điện tử www.onf.vn.

 

Sở hữu trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

 

Thành viên: là cá nhân thực hiện đăng ký tài khoản Thành viên tại Website thương mại điện tử www.onf.vn và có nhu cầu tìm hiểu thông tin về hàng hoá, dịch vụ được đăng trên www.onf.vn để mua hàng hoá. Thành viên đồng thời cũng là khách hàng, người mua của www.onf.vn.

 

- Khi khách hàng đăng ký là thành viên của Website thương mại điện tử www.onf.vn, thành viên hiểu rằng:

 

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

 

+ Thành viên có thể mua hàng hoá, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết đã công bố trên www.onf.vn.

 

- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website thương mại điện tử www.onf.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Website thương mại điện tử www.onf.vn.

 

logo

Hiện tại trình duyệt này không tương thích với trang web của chúng tôionf.vn, vui lòng chuyển sang trình duyệt khác để đặt hàng nhanh chóng. Cảm ơn bạn.