ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Ban quản lý Office & Factory đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin Quý khách và hàng hóa trên Office & Factory. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh, Quý khách không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Office & Factory  không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Quý khách qua Internet hoặc email.

 

Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm phạm hệ thống của website www.onf.vn. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế hoạt động của website thương mại điện tử www.onf.vn và quy định của pháp luật.

 

Mọi thông tin giao dịch trên website đều được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

 

logo

Hiện tại trình duyệt này không tương thích với trang web của chúng tôionf.vn, vui lòng chuyển sang trình duyệt khác để đặt hàng nhanh chóng. Cảm ơn bạn.