TRÁCH NHIỆM KHI PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

Office & Factory cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của www.onf.vn, Office & Factory sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.

 

Khi thực hiện các giao dịch trên www.onf.vn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

 

Ban quản lý cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản lý website www.onf.vn tại onfhelp@imarketkorea.com, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên tham gia và mua sắm tại website www.onf.vn.

 

Tuy nhiên, Ban quản lý website www.onf.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

 

logo

Hiện tại trình duyệt này không tương thích với trang web của chúng tôionf.vn, vui lòng chuyển sang trình duyệt khác để đặt hàng nhanh chóng. Cảm ơn bạn.